توسعه فردی

برنامه توسعه فردی یک تعهد دوجانبه میان فرد و مربی(Coach) یا منتور تخصصی وی می باشد. اصولا اشخاصی به دنبال توسعه هستند که:
- دلیل محکمی برای تغییر خود دارند.
- اشتیاق فراوانی به یادگیری و رشد دارند.
- می خواهند پتانسیل های خود را بشناسند و به آنها دست پیدا کنند.
- می خواهند توانمند، معتبر، با نفوذ و اثربخش باشند.

هوش استراتژیک با همکاری انجمن اولیاء و مربیان مدرسه ، کارگاه راهبردی " همه ما توانمندیم " را برگزار می کند.
توسعه فردی یک فرایند مادام العمر است. در این فرایند یاد می گیریم که توانایی ها و قابلیت های خود را چگونه بهبود دهیم.هدف از شناخت این قابلیت ها را در زندگی شخصی و شغلی خود پیدا کنیم و از آن قابلیت ها استفاده حداکثری کنیم.

هدف کارگاه

آگاهی هوشمندانه از توانائی های خود و بکارگیری اصول قانون انتظار در توسعه روابط فردی ، خانوادگی و شغلی
نتایج مورد انتظار:

  1. شناخت مفاهیم و عوامل موثر در توسعه فردی
  2. آشنایی با چگونگی تفکر هوشمند و استفاده از آن برای ارتباط میان فردی
  3. شناخت قانون جذب کائنات(قانون انتظار) و بهره گیری از آن برای توسعه شخصی و شغلی
  4. چگونگی شناخت از خود و رسیدن به خودآگاهی و قرار گرفتن در مسیر توسعه فردی

زمان و مکان برگزاری 

چهارشنبه 30/11/1398 سالن اجتماعات مدرسه فاطمه بنت اسد. قیطریه – بلوار اندرزگو- خیابان سلیمی جنوبی میدان ندا کوچه مدرسه ساعت 9 الی 12 تلفن هماهنگی 09056148894
هزینه سرمایه گذاری(ثبت نام): هر نفر 45000 تومان
توجه: بخشی از درآمد حاصل از ثبت نام به دانش آموزان بی بضاعت بعنوان عیدانه تعلق دارد.

لینک پرداخت